Pomorskie / GDAŃSK

Gdański Uniwersytet Medyczny

80-210 GDAŃSK Marii Skłodowskiej-Curie

promocja@gumed.edu.pl

https://gumed.edu.pl/

58 349 11 63

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 1 wydarzeń

O nas

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)  to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Obchodząca w 2020 r. jubileusz powstania Uczelnia od ponad 75 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. GUMed został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Potwierdzeniem wiodącej roli w zakresie działalności naukowo-badawczej jest także wysoka pozycja GUMed w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Jako jedna z kilku polskich uczelni GUMed jest rozpoznawalny w tzw. rankingu szanghajskim.

Znakomita kadra naukowa i nowoczesna infrastruktura pozwalają na specjalistyczną działalność naukową i kliniczną na najwyższym poziomie. W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej modernizacji doczekały się liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy.

W Uczelni realizowanych jest wiele projektów krajowych i międzynarodowych. Poprzez transfer wiedzy do przemysłu i wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelnia staje się coraz atrakcyjniejszym partnerem wspólnych inicjatyw badawczych. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.

Oferta Edukacyjna

analityka medyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym, trwają 5 lat. Studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk chemicznych, biologicznych i medycznych oraz przedmiotów zawodowych w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immunologicznej, genetycznej i molekularnej.

Ponadto studia obejmują przedmioty ogólne w zakresie nauk humanistycznych, organizacyjnych oraz języków obcych.

Absolwent kierunku analityka medyczna otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który jest podstawą do uzyskania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (zgodnie z Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej z 2001 roku). Absolwent kierunku uzyskuje więc kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy jako diagnosta laboratoryjny w laboratoriach medycznych oraz może podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu specjalisty w różnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej takich jak hematologia, genetyka, immunologia, mikrobiologia, toksykologia i transfuzjologia.

Absolwent kierunku posiada także cenione kompetencje i umiejętności do podjęcia pracy naukowej w ośrodkach naukowo-badawczych, laboratoriach działających w obszarach biologii medycznej i ochrony zdrowia, ośrodkach badań klinicznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i firmach prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Analityka Medyczna

dietetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Dietetyka jest nauką cieszącą się rosnąca popularnością. Prestiż i zaufanie społeczne do dietetyków stale wzrasta. Wykwalifikowany dietetyk podpowiada jak wspomóc organizm prawidłowym żywieniem od narodzin do później starości, w okresie ciąży i laktacji, podczas uprawiania sportu, a także w chorobie.

Umiejętności absolwenta:

Adepci nabywają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i terapii chorób żywieniowo-zależnych w oparciu o Evidence-Based Nutrition. Studenci są przygotowywani do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, a także organizowania żywienia zbiorowego i leczniczego.

Podczas trwania edukacji zwraca się szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Student jest przysposabiany do pracy z ludźmi chorymi i zdrowymi. Kwalifikacje podnoszone są podczas zajęć praktycznych w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, domach pomicy społecznej czy w placówkach szkolno-wychowawczych.

Ponadto student nabywa umiejętności:

 • rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia i otyłości,
 • opracowywania indywidualnych programów dietetycznych dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę,
 • zastosowania odpowiedniej diety w danej jednostce chorobowej,
 • zastosowania odpowiedniej suplementacji i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w zależności od stanu zdrowia,
 • oceny zapotrzebowania na składniki odżywcze,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.


Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka,
 • placówkach sportowych i innych,
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Absolwenci studiów I stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku dietetyka.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
5000.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Dietetyka

dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski


Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Dietetyka jest nauką cieszącą się rosnąca popularnością. Prestiż i zaufanie społeczne do dietetyków stale wzrasta. Wykwalifikowany dietetyk podpowiada jak wspomóc organizm prawidłowym żywieniem od narodzin do później starości, w okresie ciąży i laktacji, podczas uprawiania sportu, a także w chorobie.

Umiejętności absolwenta:

Adepci nabywają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i terapii chorób żywieniowo-zależnych w oparciu o Evidence-Based Nutrition. Studenci są przygotowywani do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, a także organizowania żywienia zbiorowego i leczniczego.

Podczas trwania edukacji zwraca się szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Student jest przysposabiany do pracy z ludźmi chorymi i zdrowymi. Kwalifikacje podnoszone są podczas zajęć praktycznych w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, domach pomicy społecznej czy w placówkach szkolno-wychowawczych.

Ponadto student nabywa umiejętności:

 • rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia i otyłości,
 • opracowywania indywidualnych programów dietetycznych dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę,
 • zastosowania odpowiedniej diety w danej jednostce chorobowej,
 • zastosowania odpowiedniej suplementacji i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w zależności od stanu zdrowia,
 • oceny zapotrzebowania na składniki odżywcze,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.


Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka,
 • placówkach sportowych i innych,
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Absolwenci studiów I stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku dietetyka.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Dietetyka

dietetyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Studia magisterskie pozwalają uzyskać zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia. Zdobyta wiedza pozwoli na współpracę z lekarzem w zakresie żywienia klinicznego oraz zatrudnienie w specjalistycznych oddziałach szpitalnych (gastroenterologicznym, diabetologicznym, onkologicznym, pediatrycznym i in.).

Studia obejmują przedmioty m.in. takie jak patofizjologia kliniczna, podstawy immunologii, endokrynologii, pediatrii i neonatologii, gerontologii, a także ocenę bromatologiczną żywności, toksykologię oraz przedmioty kierunkowe: żywienie w pediatrii, żywienie w chirurgii, żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, żywieni kliniczne, żywienie i suplementacja w sporcie i in.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • w specjalistycznych oddziałach szpitalnych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Dietetyka

elektroradiologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Kierunek kształci przyszłych operatorów sprzętu medycznego w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej oraz pracowni elektromedycznych, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej, jak również w inspekcji ochrony radiologicznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zakładach radiologii przy obsłudze aparatów rentgenografii tradycyjnej, jak również skanerów tomografii komputerowej, tomografii jądrowego rezonansu medycznego, gammakamery medycyny nuklearnej, przyspieszaczy liniowych w radioterapii. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię i fizjologię człowieka etc., ale przede wszystkim zasady obsługi sprzętu radiologicznego, radioterapeutycznego i diagnostyki radioizotopowej, przepisy ochrony radiologicznej oraz kwantum wiedzy z zakresu zdrowia publicznego wystarczające do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne. Po dyplomie mogą podchodzić do egzaminu na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej klasy R i S. Niektórzy studenci/absolwenci wybierają równolegle studia fizyki medycznej lub niestacjonarne studia II stopnia elektroradiologii w innych uczelniach.

Kierunek w ramach programu ERASMUS prowadzi wymianę studentów z Uniwersytetem Technicznym w Porto (Portugalia).

Absolwenci studiów I stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku zdrowie publiczne.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Elektroradiologia

farmacja
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.5 roku
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym i trwają 5,5 roku. W ramach ostatniego semestru realizowana jest 6-miesięczna praktyka zawodowa. Studia obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc.

Szczegółowy zakres treści oraz efektów kształcenia, a także organizacja studiów opisane zostały w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Absolwent uzyskuje prawo do:

 • wykonywania zawodu farmaceuty,
 • kształcenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenia badań naukowych nad lekiem,
 • oraz do udzielania informacji o leku.

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty, zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym jak również do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
9000.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Farmacja

farmacja
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.5 roku
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym i trwają 5,5 roku. W ramach ostatniego semestru realizowana jest 6-miesięczna praktyka zawodowa. Studia obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc.

Szczegółowy zakres treści oraz efektów kształcenia, a także organizacja studiów opisane zostały w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Absolwent uzyskuje prawo do:

 • wykonywania zawodu farmaceuty,
 • kształcenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenia badań naukowych nad lekiem,
 • oraz do udzielania informacji o leku.

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty, zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym jak również do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Farmacja

farmacja - studia po angielsku
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.5 roku
Język angielski

Pharmacists are experts in medications who work together with doctors, nurses and dentists as part of healthcare system. During our programme students will understand the science behind drug discovery, development and delivery along with how patients react to the medicines they take.

The 11-semester (5,5-year) pharmacy programme including 6-months pre-registration training in an approved pharmacy leads to the degree of Master of Pharmacy and allows for registration as a pharmacist in Poland. Polish registration is recognized in other EU member states.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
5.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
35000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Offer in English


fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 5 lat. Fizjoterapia stanowi jeden z elementów postępowania w dziedzinie ochrony zdrowia, jest to medyczny kierunek związany z leczeniem lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym.

Absolwent studiów kierunku Fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. W trakcie studiów nabywa umiejętności i doświadczenia praktycznego w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działań fizjoprofilaktycznych oraz zapobiegających niepełnosprawności polegających na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności, przywracaniu utraconych funkcji osobom w różnym wieku. Fizjoterapeuta, przez wielopłaszczyznowe i wszechstronne kształcenie staje się koordynatorem w procesie powrotu pacjenta do zdrowia.

Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, biochemia etc.), przedmiotów kierunkowych: fizjoterapia ogólna, kinezjologia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i terapia manualna oraz przedmiotów klinicznych (fizjoterapia w ortopedii, neurologii, reumatologii, onkologii, w chorobach wewnętrznych oraz innych specjalnościach medycznych). Student ma szansę doskonalenia umiejętności, zdobywania i poszerzania wiedzy na licznych zajęciach fakultatywnych i klinicznych praktykach zawodowych dobranych do indywidualnych zainteresowań. Dla pasjonatów fizjoterapii uczelnia oferuje rozwój w studenckich kołach naukowych, udział w studenckich konferencjach naukowych oraz w ogólnopolskich konkursach wiedzy fizjoterapeutycznej.

Celem studiów na kierunku Fizjoterapia jest wykształcenie dysponujących szeroką wiedzą merytoryczną i praktyczną fachowców – fizjoterapeutów, rzetelnie przygotowanych do realizacji przyszłych czynności zawodowych. Istotnym elementem jest nie tylko przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, czy dyscyplin pokrewnych, ale również kształtowanie wrażliwości etyczno- społecznej oraz rozwoju osobistego i naukowego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi a także do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii oraz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak:

 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz uzdrowiska),
 • ośrodki gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
 • ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze,
 • zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
 • publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie niepełnosprawności,
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (np. ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, a także centra fitness, wellness i spa),
 • placówki sportowe (np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu).

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Fizjoterapia

lekarski
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
6.0 lat
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim, trwają 6 lat. Program obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych (np. anatomia, histologia, embriologia), naukowych podstaw medycyny (np.: biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, elementy patofizjologii), nauk przedklinicznych (np. genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią), nauk behawioralnych i społecznych (np. socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, język angielski), nauk klinicznych niezabiegowych (np.: pediatria, choroby wewnętrzne, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja), zabiegowych (np. chirurgia ogólna, anestezjologia) oraz w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (np. higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa).

Na VI roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne obejmujące zajęcia w klinikach/oddziałach szpitalnych z zakresu: interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej i specjalności wybranej przez studenta.

W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych, np. z zakresu antropologii, neurobiologii, cytobiologii medycznej, epidemiologii molekularnej, psychoanalizy oraz dyscyplin klinicznych, poszerzających obowiązujący, określony standardami kształcenia zakres wiedzy. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych z zakresu opieki nad chorym, pomocy doraźnej i ambulatoryjnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii i intensywnej terapii.

Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, a po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego mogą ubiegać się o prawo wykonywania zawodu lekarza i podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Uzyskują szansę na dalsze podnoszenie swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
6.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Kierunek Lekarski
lekarski

lekarski
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
6.0 lat
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim, trwają 6 lat. Program obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych (np. anatomia, histologia, embriologia), naukowych podstaw medycyny (np.: biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, elementy patofizjologii), nauk przedklinicznych (np. genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią), nauk behawioralnych i społecznych (np. socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, język angielski), nauk klinicznych niezabiegowych (np.: pediatria, choroby wewnętrzne, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja), zabiegowych (np. chirurgia ogólna, anestezjologia) oraz w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (np. higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa).

Na VI roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne obejmujące zajęcia w klinikach/oddziałach szpitalnych z zakresu: interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej i specjalności wybranej przez studenta.


W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych, np. z zakresu antropologii, neurobiologii, cytobiologii medycznej, epidemiologii molekularnej, psychoanalizy oraz dyscyplin klinicznych, poszerzających obowiązujący, określony standardami kształcenia zakres wiedzy. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych z zakresu opieki nad chorym, pomocy doraźnej i ambulatoryjnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii i intensywnej terapii.

Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, a po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego mogą ubiegać się o prawo wykonywania zawodu lekarza i podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Uzyskują szansę na dalsze podnoszenie swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
6.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Kierunek Lekarski
lekarski

lekarski - studia po angielsku
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
6.0 lat
Język angielski

Candidates from around the world have an opportunity to apply for the 6-year Doctor of Medicine programme (M.D.) at English Division at the Medical University of Gdańsk.


Programm starts with obligatory Orientation Week in last week of September 2021.

Admission for the Fall 2021 will be open on 15th of March 2021, deadline for applying is 18th of July 2021.


Admissions criteria

Admissions steps

Required documents at the time of registration

Score calculation


In brief, Candidates have to be at least High School graduates and are admitted on basis of their position on the ranking list. The position on the ranking list is based on the total amount of points achieved in the following:


The number of points calculated from their grades recorded in the official high school transcript/maturity certificate. Two grades out of the following four subjects are required and taken for evaluation: Biology (obligatory) and Chemistry, Physics or Mathematics. Each of two required subjects has to be taught at the advanced level;

The most popular examples of calculating the results obtained in high school are given in here.

The number of points achieved during obligatory entrance exam in biology and chemistry at the High School level which is organized by the University and conducted on-line. For current list of exam dates please check in here, pleas notice that someexams are co-organized by official MUG recruitment partners and their candidates have priority for given date. Entrance exam consists of written part (MCQ test – topics, example questions) and interview based on English language proficiency, motivation and predisposition for medical profession and the knowledge of selected subjects (topics for review).

Candidates with IB Diploma are selected on the basis of their scores from IB Diploma in biology HL (obligatory) and one selected subject from: chemistry, physics and mathematics HL, as well as score from an interview (see above). If candidate passed the subjects at the SL, mentioned above written part of entrance exam is required.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
6.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
44000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Offer in English


lekarsko-dentystyczny
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim, trwają 5 lat. Pogram pierwszych dwóch lat obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną, a także nauk przedklinicznych. Prowadzone jest także kształcenie dające podstawy nauczania przedmiotów kierunkowych.

Program III i IV roku studiów, poza kontynuacją kształcenia w zakresie nauk przedklinicznych, obejmuje kształcenie kliniczne w zakresie przedmiotów kierunkowych (stomatologii zachowawczej, endodoncji, stomatologii wieku rozwojowego, periodontologii, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, radiologii stomatologicznej, patologii jamy ustnej). Jednocześnie realizowany jest program w zakresie nauk klinicznych ogólnolekarskich (chirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, chorób zakaźnych, otorynolaryngologii, dermatologii i wenerologii, alergologii, neurologii, okulistyki, psychologii klinicznej, psychiatrii, anestezjologii i reanimacji, medycyny katastrof i medycyny ratunkowej, fizjologii ciąży, rehabilitacji, radiologii). Studenci zapoznają się również z prawno-organizacyjnymi podstawami medycyny.

Na V roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne, realizowane w klinikach i zakładach Uczelni w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, chorób przyzębia i błony śluzowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, gerostomatologii, stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego i stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego.

Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie następujących praktyk programowych: praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia, praktyki lekarskiej (na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej), praktyki w zakresie asysty lekarzowi – dentyście oraz praktyk lekarsko-dentystycznych w gabinecie stomatologicznym.

Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty niezbędne jest zdanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Kierunek Lekarsko - Dentystyczny
Kierunek Lekarsko - Dentystyczny

lekarsko-dentystyczny
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim, trwają 5 lat. Pogram pierwszych dwóch lat obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną, a także nauk przedklinicznych. Prowadzone jest także kształcenie dające podstawy nauczania przedmiotów kierunkowych.

Program III i IV roku studiów, poza kontynuacją kształcenia w zakresie nauk przedklinicznych, obejmuje kształcenie kliniczne w zakresie przedmiotów kierunkowych (stomatologii zachowawczej, endodoncji, stomatologii wieku rozwojowego, periodontologii, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, radiologii stomatologicznej, patologii jamy ustnej). Jednocześnie realizowany jest program w zakresie nauk klinicznych ogólnolekarskich (chirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, chorób zakaźnych, otorynolaryngologii, dermatologii i wenerologii, alergologii, neurologii, okulistyki, psychologii klinicznej, psychiatrii, anestezjologii i reanimacji, medycyny katastrof i medycyny ratunkowej, fizjologii ciąży, rehabilitacji, radiologii). Studenci zapoznają się również z prawno-organizacyjnymi podstawami medycyny.

Na V roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne, realizowane w klinikach i zakładach Uczelni w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, chorób przyzębia i błony śluzowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, gerostomatologii, stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego i stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego.

Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie następujących praktyk programowych: praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia, praktyki lekarskiej (na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej), praktyki w zakresie asysty lekarzowi – dentyście oraz praktyk lekarsko-dentystycznych w gabinecie stomatologicznym.

Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty niezbędne jest zdanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Kierunek Lekarsko - Dentystyczny
Kierunek Lekarsko - Dentystyczny

pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Absolwent posiada podstawową wiedzę z obszaru nauk medycznych, wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, wzbogaconą o przykłady praktycznego jej wykorzystania, na takim poziomie aby w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, mógł wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza, a także był przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra.

Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie:

 • Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez: rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia, planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samo opieki. Ponadto przestrzega zasad etyki zawodowej, współpracuje z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie. Posiada kompetencje do organizowania i podtrzymywania bezpiecznego środowiska opieki i pracy, dokumentowania wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.
 • Promocji i edukacji zdrowotnej przez: ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia, wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia, uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia. Absolwent posiada doświadczenie w uczestniczeniu w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych.
 • Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez: współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych, współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu.
 • Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez: stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej, wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej, uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

Studia na kierunku pielęgniarstwo posiadają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Proces kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 1. Nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia),
 2. Nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki),
 3. Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego),
 4. Nauk w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego).

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa, świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa. Ponadto posiada zdolność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Dysponuje także kompetencjami związanymi z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra.

Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących:

Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie placówką, w zakres ten wchodzi: ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia.

Organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa.

Wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ocenę wydolności psychofizycznej chorego i jego rodziny w zakresie samo opieki. Organizuje czas wolny osobom zdrowym lub chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, podejmuje działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych. Ponadto posiada umiejętności dokumentowania procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki. Przestrzega zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Promocję i edukację zdrowotną: prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, przekazywanie wiedzy prozdrowotnej w instytucjach oświatowych, uczenie chorego życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowanie i uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.

Działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej: współpraca z uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym, prowadzenie edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych, w tym szkoła pacjentów z astmą oskrzelową, padaczką, cukrzycą, stomią, organizowanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, współpraca z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

Rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych: wdrażanie do praktyki pielęgniarskiej wiedzy potwierdzonej naukowo, poprawa jakości opieki pielęgniarskiej przez wdrażanie nowych metod, technik opieki oraz rozwiązań organizacyjnych, wyznaczanie obszarów do podejmowania badań naukowych i podejmowanie badań naukowych, podejmowanie działań związanych z rozwojem zawodowym własnym i innych pielęgniarek, organizowanie i uczestniczenie w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek.

Absolwent przygotowany jest do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w administracji państwowej i samorządowej.

Uprawnienia: zainteresowani absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia uzyskują uprawnienia pedagogiczne.

Studia na kierunku pielęgniarstwo posiadają profil praktyczny.

Proces kształcenia obejmuje:

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych (teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii),
 2. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną).
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3750.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa, świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa. Ponadto posiada zdolność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Dysponuje także kompetencjami związanymi z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra.

Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących:

Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie placówką, w zakres ten wchodzi: ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia.

Organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa.

Wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ocenę wydolności psychofizycznej chorego i jego rodziny w zakresie samo opieki. Organizuje czas wolny osobom zdrowym lub chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, podejmuje działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych. Ponadto posiada umiejętności dokumentowania procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki. Przestrzega zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Promocję i edukację zdrowotną: prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, przekazywanie wiedzy prozdrowotnej w instytucjach oświatowych, uczenie chorego życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowanie i uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.

Działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej: współpraca z uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym, prowadzenie edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych, w tym szkoła pacjentów z astmą oskrzelową, padaczką, cukrzycą, stomią, organizowanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, współpraca z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

Rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych: wdrażanie do praktyki pielęgniarskiej wiedzy potwierdzonej naukowo, poprawa jakości opieki pielęgniarskiej przez wdrażanie nowych metod, technik opieki oraz rozwiązań organizacyjnych, wyznaczanie obszarów do podejmowania badań naukowych i podejmowanie badań naukowych, podejmowanie działań związanych z rozwojem zawodowym własnym i innych pielęgniarek, organizowanie i uczestniczenie w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek.

Absolwent przygotowany jest do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w administracji państwowej i samorządowej.

Uprawnienia: zainteresowani absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia uzyskują uprawnienia pedagogiczne.

Studia na kierunku pielęgniarstwo posiadają profil praktyczny.

Proces kształcenia obejmuje:

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych (teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii),
 2. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną).
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

pielęgniarstwo - studia po angielsku
I Stopnia
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język angielski

Candidates from around the world have an opportunity to apply for the 3-year Bachelor of Nursing programme at English Division at the Medical University of Gdańsk. The extended curriculum is based on strict European and US standards and includes:

 • basic sciences (anatomy, physiology, pathology, genetics, biochemistry and biophysics, microbiology and parasitology, pharmacology, radiology),
 • social sciences (psychology, sociology, pedagogy, medical law, public health, philosophy and ethics in nursing),
 • basic nursing care (basics of nursing care, health promotion, primary care, dietetics, physical examination and research in nursing),
 • specialist nursing care (internal medicine, pediatrics, surgery, midwifery and gynecology, psychiatry, anesthesiology, rehabilitation, neurology, geriatrics, palliative care, basics of emergency medicine, as well as nursing of patients with disabilities).
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
23000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Offer in English


położnictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Absolwent posiada podstawową wiedzę z obszaru nauk medycznych, wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa i ginekologii, wzbogaconą o przykłady praktycznego jej wykorzystania, na poziomie optymalnym do wykonywania zawodu położnej/położnego w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym: szpitalach, specjalistycznej, ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent współdziała w zespole interdyscyplinarnym pionu opieki nad matką i dzieckiem, propaguje zachowana prozdrowotne i styl życia wspierający zdrowie. Ponadto absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Szczegółowy zakres treści oraz efektów kształcenia, a także organizacja studiów opisane zostały w:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra.

Absolwent posiada:

 • wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych,
 • umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium,
 • umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów,
 • umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • umiejętność prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
 • umiejętność inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa,
 • umiejętność podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • umiejętność opieki nad matką i monitorowania przebiegu okresu poporodowego,
 • umiejętność badania noworodków i opiekę nad nimi,
 • * umiejętność działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Położnictwo

położnictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych oraz położnictwa i ginekologii, świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie opieki położniczej. Ponadto posiada zdolność organizowania i nadzorowania opieki położniczej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu interdyscyplinarnego, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Dysponuje także kompetencjami dydaktycznymi, związanymi z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada:

 • wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii, pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych,
 • wiedzę w zakresie filozofii i teorii dotyczącej profesjonalnej działalności położnej,
 • umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium,
 • umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów,
 • umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • umiejętność prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
 • umiejętność inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa,
 • umiejętność podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych położnej,
 • umiejętność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej i położniczo-ginekologicznej,
 • umiejętność wdrażania do praktyki wiedzy najnowszej,
 • umiejętność działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw,
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników,
 • umiejętność nauczania i zarządzania w opiece położniczej.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej realizuje zadania zawodowe w:

 • szpitalach i klinikach,
 • sali porodowej,
 • oddziale położniczym,
 • oddziale patologii ciąży,
 • oddziale ginekologicznym,
 • oddziale onkologii ginekologicznej,
 • oddziale neonatologicznym,
 • oddziale patologii noworodka,
 • sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej.
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej, ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, w ramach praktyki indywidualnej i grupowej,
 • specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej; w domach narodzin, w poradniach: ginekologiczno-położniczych, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu pokwitania i przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologiczne, neonatologiczne, laktacyjne, promocji zdrowia,
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
 • szkołach rodzenia,
 • żłobkach i klubikach dziecięcych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Uprawnienia: zainteresowani absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia uzyskują uprawnienia pedagogiczne.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Położnictwo

położnictwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych oraz położnictwa i ginekologii, świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie opieki położniczej. Ponadto posiada zdolność organizowania i nadzorowania opieki położniczej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu interdyscyplinarnego, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Dysponuje także kompetencjami dydaktycznymi, związanymi z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada:

 • wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii, pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych,
 • wiedzę w zakresie filozofii i teorii dotyczącej profesjonalnej działalności położnej,
 • umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium,
 • umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów,
 • umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • umiejętność prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
 • umiejętność inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa,
 • umiejętność podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych położnej,
 • umiejętność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej i położniczo-ginekologicznej,
 • umiejętność wdrażania do praktyki wiedzy najnowszej,
 • umiejętność działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw,
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników,
 • umiejętność nauczania i zarządzania w opiece położniczej.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej realizuje zadania zawodowe w:

 • szpitalach i klinikach,
 • sali porodowej,
 • oddziale położniczym,
 • oddziale patologii ciąży,
 • oddziale ginekologicznym,
 • oddziale onkologii ginekologicznej,
 • oddziale neonatologicznym,
 • oddziale patologii noworodka,
 • sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej.
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej, ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, w ramach praktyki indywidualnej i grupowej,
 • specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej; w domach narodzin, w poradniach: ginekologiczno-położniczych, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu pokwitania i przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologiczne, neonatologiczne, laktacyjne, promocji zdrowia,
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
 • szkołach rodzenia,
 • żłobkach i klubikach dziecięcych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Uprawnienia: zainteresowani absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia uzyskują uprawnienia pedagogiczne.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3750.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne


przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny jest kierunkiem studiów II stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym. Studia trwają 2 lata.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze (ludzkie i weterynaryjne), wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Profil praktyczny realizowany będzie nie tylko dzięki 3-miesięcznemu stażowi odbywanemu w czasie studiów we współpracujących firmach i instytucjach z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, ale także ze względu na duży udział w procesie dydaktycznym profesjonalistów zatrudnionych w przemyśle. W czasie kształcenia zostanie rozwinięta wiedza chemiczno-biologiczna zdobyta wcześniej przez studentów na kierunkach licencjackich lub magisterskich, z silnym ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, w tym kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu (m. in.: Technologia formulacyjna, Analiza leków i kosmetyków, Surowce naturalne, Prawodawstwo, Badania przedrejestracyjne i transfer technologii, Dobra Praktyka Wytwarzania i Dystrybucji, Inżynieria procesowa).

Studenci poznają podstawy nauk farmaceutycznych w zakresie działania leku na organizm, co zwiększy umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji wpływających na bezpieczeństwo produktów (m. in.: Farmakologia i toksykologia, Farmakokinetyka i biofarmacja).

Program studiów spełnia oczekiwania pracodawców z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, którzy są jego współtwórcami. Realizacja programu gwarantuje, że absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w tym obszarze bez konieczności podstawowego wdrażania przez pracodawcę, co skróci czas przygotowania do podejmowania zadań po zatrudnieniu, obniżając także koszty tych przygotowań dla pracodawcy. Kompleksowe i szerokie przygotowanie do pracy z produktem leczniczym, kosmetykiem i suplementem diety pozwoli kształtować wysoką świadomość działań zawodowych gwarantujących odpowiednią jakość produktów. Takich umiejętności poszukują pracodawcy.

Absolwent ma uzyskać wiedzę i umiejętności, które są niezbędne na obejmowanych w przyszłości stanowiskach pracy:

 • uczestniczenie w procesach produkcyjnych i ich nadzorowanie,
 • kontrola jakości produktów i rozwijanie systemu zapewnienia jakości,
 • prowadzenia audytów i kontroli,
 • prowadzenie dystrybucji produktów i nadzorowania systemu dystrybucji,
 • sporządzanie dokumentacji produktu przedstawianej organowi upoważnionemu w procedurze dopuszczania do obrotu,
 • pełnienie obowiązków osoby wykwalifikowanej, która jest odpowiedzialna za sprawdzenie przed wprowadzeniem na rynek, czy każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami,
 • tworzenie i przekazywanie informacji o produkcie,
 • prowadzenie badań naukowych nad rozwojem nowych technologii, produktów oraz metod analizy.
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

psychologia zdrowia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 5 lat. Celem kształcenia na kierunku Psychologia Zdrowia jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka. Ukończenie tych studiów wyposaży absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielanie odpowiedniej pomocy. Absolwent nauczy się odpowiednio dobierać i posługiwać narzędziami, które pozwolą na umiejętne diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej i efektywną współpracę w zespole interdyscyplinarnym dla dobra pacjenta. Będzie również dysponował odpowiednią wiedzą z obszaru metodologii badań psychologicznych i rzetelnego prowadzenia badań naukowych. Duży nacisk zostanie położony na znaczenie rozwoju w ciągu całego życia, empatii, otwartości na drugiego człowieka i autentyczności jako podstawy nawiązania kontaktu.

Warto podkreślić, że program studiów obejmuje wszystkie ważne zakresy wiedzy i kompetencji psychologicznych. Kompetencje naszych absolwentów mogą być podstawą do dalszego kształcenia np. w formie studiów podyplomowych we wszystkich dyscyplinach psychologicznych, także tych niezwiązanych bezpośrednio z problematyką zdrowia, np. psychologia rozwoju, psychologia edukacyjna, psychologia pracy i organizacji, psychologia transportu itd.

Wykładowcami są psychologowie, lekarze i inni specjaliści z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnieni w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Są to osoby o uznanym dorobku naukowym, które najczęściej łączą pracę naukową z praktyką kliniczną. W zespole są psychoterapeuci, trenerzy, superwizorzy, specjaliści z obszaru psychologii klinicznej i psychologowie praktycy z różnych obszarów psychologii. Realizowana współpraca z lekarzami i specjalistami z różnych dziedzin medycznych pozwala na wzbogacenie oferty przedmiotów wykraczając poza te, które są dostępne na zwykłych studiach psychologicznych (o np. podstawy anatomii układu nerwowego, podstawy genetyki, neurologię). Pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mają duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu dydaktyki z zakresu psychologii w kontekście zdrowia człowieka. Dowodem tego są powstałe w GUMedzie i cieszące się dużym powodzeniem studia podyplomowe, takie jak Psychoonkologia kliniczna, Psychologia kliniczna czy też Arteterapia.

Program studiów został zaplanowany zgodnie z międzynarodowymi standardami EuroPsy – jest to ujednolicony, ogólnoeuropejski wzorzec kwalifikacji zawodowych psychologów opracowany przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych (EFPA). Celem EuroPsy jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu edukacji, kompetencji zawodowych i właściwych wzorców etycznych u psychologów.

Studia te są pierwszymi w Polsce studiami psychologicznymi odbywającymi się na uczelni medycznej. Kształcenie psychologów w kierunku problematyki związanej ze zdrowiem człowieka odbywać się będzie w ramach dwóch, konkretnych ścieżek w toku ogólnych, uniwersyteckich studiów psychologicznych.


Ścieżka: zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne

Psychologia kliniczna jest jedną z najstarszych dyscyplin praktycznych psychologii. Początkowo była określana jako wiedza i umiejętności psychologiczne wykorzystywane w medycynie. Od poprzedniego stulecia rozwija się jako autonomiczna dyscyplina psychologii. Obejmuje zagadnienia zaburzeń psychicznych i psychosomatyki. Obejmuje także neuropsychologię, która ze względu na jej dynamiczny rozwój w ostatnich latach jest wyodrębnioną dyscypliną w programie kształcenia na kierunku Psychologia Zdrowia. Współczesna psychologia kliniczna rozwija się i rozszerza zakres obszaru badań i praktyki. Kompetencje psychologów po zrealizowaniu proponowanej ścieżki edukacyjnej obejmują etiologię i diagnozę zaburzeń psychicznych oraz pomoc psychologiczną i psychoterapię a także problematykę jakości życia i rozwoju psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem tych czynników, które ten rozwój ograniczają i zaburzają. Interdyscyplinarne podejście do problematyki zdrowia umożliwia kompetentne badanie psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych i zaburzeń fizjologicznych oraz leczenie tych chorób i zaburzeń. Przykładem mogą być zaburzenia immunologiczne, hormonalne a także wiele chorób układu krążenia i trawiennego, gdzie psycholog jest partnerem lekarza. Szczególną uwagę podczas studiów kładzie się na samopoznanie i rozwój osobowy studentów oraz na zdolność empatycznego komunikowania się z drugim człowiekiem.

Absolwenci psychologii zdrowia, którzy zrealizowali ścieżkę edukacyjną: zaburzenia psychiczne i psychosomatyka, mogą pracować w oddziałach szpitalnych wszelkich specjalności zarówno pediatrycznych jak i dla dorosłych jako członkowie zespołów terapeutycznych. Mogą pracować w przychodniach lekarskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz gabinetach psychologicznych.

Studia przygotowują także do pracy naukowej i stanowią bardzo dobre przygotowanie do dalszego kształcenia się na studiach podyplomowych oraz w celu uzyskania specjalizacji z psychologii klinicznej lub certyfikatu psychoterapeuty.


Ścieżka: neuropsychologia kliniczna

Tworząc kierunek studiów przeznaczony dla osób, które swoją karierę zawodową pragną realizować w placówkach służby zdrowia, zaproponowaliśmy szeroką ofertę zajęć kształcących umiejętności potrzebne do pracy w charakterze neuropsychologa klinicznego. Kim jest neuropsycholog? Jest to osoba przygotowana do pomocy pacjentom, u których schorzenia układu nerwowego doprowadzają do zaburzeń w sferze funkcji poznawczych i emocjonalnych. Choroby takie jak udar, guz mózgu, uraz czaszkowo mózgowy czy choroba Alzheimera mogą spowodować zaburzenia posługiwania się mową, trudności w spostrzeganiu lub zaburzenia czynności myślenia. Mogą pogorszyć lub niemal całkowicie uszkodzić pamięć, jak również ograniczyć wgląd, empatię i inne kompetencje społeczne. Neuropsycholog posiada wiedzę potrzebną do diagnostyki tych zaburzeń, potrafi zaplanować i poprowadzić terapię pacjentów z opisanymi schorzeniami. Jest też przygotowany do tego, aby działaniami psychoedukacyjnymi i psychoterapeutycznymi objąć nie tylko pacjenta, ale też jego rodzinę.


Neuropsycholodzy zatrudniani są na oddziałach neurologicznych, rehabilitacyjnych, neurochirurgicznych, psychogeriatrycznych. Często konsultują pacjentów na oddziałach internistycznych, ponieważ zaburzenia funkcji poznawczych mogą występować w przebiegu niewydolności szeregu układów i narządów. W warunkach opieki ambulatoryjnej neuropsycholog znajdzie zatrudnienie w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Psychogeriatrycznych, zajmujących się problemami wieku starszego. Neuropsycholog posiada również kwalifikacje niezbędne do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi ze schorzeniami układu nerwowego może też podjąć zatrudnienie w placówkach świadczących opiekę długoterminową np. dla osób z chorobami otępiennymi.

Neuropsycholog umie zintegrować wiedzę psychologiczną z wiedzą z zakresu neuroanatomii, neuropatologii, neurofizjologii, obrazowania czynności i struktury mózgu, neurologii i neuropsychiatrii. Przyswojenie tej wiedzy wymaga sporo rzetelnej nauki, lecz jest to nauka o faktach sprawdzalnych i weryfikowalnych, zaś tak przygotowani psychologowie są cennymi współpracownikami dla lekarzy różnych specjalności. Zdobywanie wiedzy o tym, jak zmiany fizykalne w mózgu przejawiają się w procesach psychicznych i w zachowaniu, czyli dążenie do zrozumienia tego, jak w istocie działa mózg, wykracza poza prostą naukę zawodu. Jest to też unikatowe i fascynujące doświadczenie, którym twórcy programu chcieliby się podzielić ze studentami w trakcie najbliższych lat pracy dydaktycznej.

Program ścieżki „Neuropsychologia Kliniczna” stanowi doskonały wstęp do dalszego kształcenia w zakresie neuropsychologii w toku 4-letniej specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne


ratownictwo medyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do udzielania szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia, w wypadkach i katastrofach, w szczególności pomocy w zachowaniu przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Studia obejmują przedmioty ogólne oraz anestezjologię, chirurgię urazową, neurotraumatologię, medycynę ratunkową, medycynę katastrof, ratownictwo specjalistyczne i in.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej: oddziałach ratunkowych, placówkach pogotowia ratunkowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Ratownictwo Medyczne

techniki dentystyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim, trwają 3 lata. Pogram obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych oraz treści podstawowych (anatomii i histologii, fizjologii narządu żucia, epidemiologii, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ekonomii i finansów w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania pracownią techniki dentystycznej), a także nauczanie przedmiotów kierunkowych (z zakresu techniki protetycznej, techniki ortodontycznej, propedeutyki protetyki, propedeutyki ortodoncji, materiałoznawstwa techniczno-dentystycznego, technologii odlewniczych w technice dentystycznej, konstrukcji protez stałych i ruchomych, modelarstwa i rysunku, technologii polimerów, technologii ceramicznych, biomechaniki w technice dentystycznej).

Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie wakacyjnych praktyk w laboratorium protetycznym.

Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy licencjata. Mogą podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzić pracownię dentystyczną. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej mogą podjąć pracę w szkolnictwie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Techniki Dentystyczne

zdrowie publiczne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. i dedykowane są osobom, które:

 • ukończyły studia I stopnia na kierunkach zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne i kierunki pokrewne, które chcą kontynuować naukę na studiach magisterskich;
 • ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w obarze zdrowia publicznego;
 • pracują w jednostkach ochrony zdrowia, samorządu terytorialnego i pokrewnych, organizacja pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach które chcą uzyskać wyższe kompetencje w zakresie swojej działalności zawodowej.

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach studentów, co umożliwia nawiązanie bliskich relacji, umożliwia również indywidualne podejście oraz pracę bardziej zorientowaną na zainteresowania studenta. Wykładowcy chętnie wchodzą w relację Mistrz-Uczeń umożliwiając studentom rozwój pasji i zainteresowań.

Student Zdrowia Publicznego w trakcie nauki uzyskuje wysokie kompetencje w zakresie zarządzania zdrowiem populacji, budowania strategii zdrowotnych, zarządzania podmiotami leczniczymi i programami zdrowotnymi, kierowania zespołem i przywództwa w zdrowiu. Studenci poznają nowoczesne metody wpływania na zachowania zdrowotne, uczą się reagowania na sytuacje kryzysowe w szybko zmieniających się realiach współczesnego świata, budują kompetencje z zakresu krytycznego myślenia, pracy zespołowej oraz świadomego społecznego zaangażowania.


Dodatkowe możliwości, z jakich można skorzystać w trakcie studiowania Zdrowia Publicznego w GUMed:

 • praktyki i staże w jednostkach ochrony zdrowia oraz wiodących instytucjach związanych ze zdrowiem,
 • rozwój w kołach naukowych,
 • opieka tutorska,
 • uczestnictwo w programach i inicjatywach realizowanych min. przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER),
 • możliwość budowania i rozwijania własnych projektów,
 • możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne, m.in. w programie ERASMUS,
 • szeroko pojętą możliwość rozwoju osobistego oraz naukowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i inicjatywach organizowanych w ramach działalności jednostek uczelni oraz pozauczelnianych,
 • praca i nauka w miejscu przyjaznemu studentowi (nowoczesna infrastruktura, dedykowane studentom przestrzenia takiej jak pokoje pracy indywidualnej czy Student Lab).
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Zdrowie Publiczne

zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Jeśli jesteś osobą zainteresowana medycyną i zdrowiem, a jednocześnie interesuje Ciebie zarządzanie, kierowanie zespołem, realizowanie projektów to mamy dla Ciebie ofertę! Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia to unikatowy w skali kraju kierunek przygotowujący do pracy w sektorze ochrony zdrowia na średnim szczeblu wykonawczym oraz zarządczym. Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby profesjonalizacji osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia.

Założeniem wprowadzanego kierunku studiów jest połączenie wiedzy z zakresu medycyny, zdrowia publicznego oraz zarządzania w różnych podmiotach systemu ochrony zdrowia. Takie unikatowe połączenie ma na celu przygotowanie absolwenta do efektywnej pracy w podmiotach leczniczych, jednostkach administracji centralnej i samorządowej przy zrozumieniu przez niego uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Absolwenci kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia mają być istotnym wsparciem i uzupełnieniem obecnie istniejącego systemu organizacji opieki nad pacjentem na wszystkich etapach. Celem stworzenia tego kierunku jest również przygotowanie profesjonalnych kadr, które samodzielnie będą mogły prowadzić działania w obszarze zdrowia publicznego (edukacja, koordynacja, wsparcie, promocja zdrowia) oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia (realizacji projektów, finansowanie, organizacja pracy) zarówno w ramach struktur publicznych, niepublicznych jak i działań trzeciego sektora.

W trakcie studiów student odbywa sześciomiesięczną praktykę zawodową w jednostkach ochrony zdrowia. Dzięki współtworzeniu programu studiów przez placówki ochrony zdrowia (szpital uniwersytecki, specjalistyczne poradnie ambulatoryjne), aktywnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego oraz udziałowi praktyków w procesie nauczania studia oferują absolwentom możliwość uzyskania unikatowego połączenia wiedzy i praktycznego doświadczenia pracy w sektorze ochrony zdrowia.

Program studiów ma umożliwić absolwentom podejmowanie pracy na stanowiskach wykonawczych oraz średniego stopnia kierowniczego podmiotach leczniczych, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji centralnej a także w instytucjach nadzorczych, kontrolnych i organizacjach pozarządowych. Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Jesteś osobą kreatywną, lubiącą kontakt z innymi ludźmi, potrafiącą rozwiązywać problemy i nie bojącą się wyzwań? Studia na kierunku Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia są więc dla Ciebie idealne!

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Zdrowie Publiczne

zdrowie środowiskowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Studia I stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, dotyczących fundamentów zdrowia środowiskowego, opartych o zagadnienia z zakresu nauk medycznych (propedeutyka medycyny, toksykologia, epidemiologia) oraz nauk przyrodniczych (biochemia, ekologia i mikrobiologia, fizyka i chemia środowiska). Program studiów uwzględnia niezbędne proporcje przedmiotów z zakresu nauk medycznych oraz przyrodniczych w taki sposób, aby stworzyć solidną bazę do dalszego kształcenia specjalistycznego. Ponadto, program studiów został uzupełniony o moduły z zakresu prawa (podstawy prawa, prawo ochrony środowiska i ochrony pracy) i zarządzania (zarządzanie, instrumenty zarządzania środowiskiem i bhp). Podczas procesu kształcenia student zapoznaje się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń tj. hałasu, gazów i pyłów. Kształcenie praktyczne realizowane jest w dwóch formach – jako zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) i praktyki. Obie formy kształcenia praktycznego mają na celu usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności przekazanych w toku teoretycznych zajęć dydaktycznych. Praktyki pozwalają również na poznanie specyfiki pracy zawodowej. Program kształcenia zakłada rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz kształtowania postawy zawodowej, a tym samym przygotowania studentów do pracy.

Program studiów był konsultowany ze specjalistami z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych zarówno w środowisku gospodarczym, jak i naukowym. Jest on modyfikowany i dostosowywany do potrzeb rynku pracy oraz preferencji studentów.

Absolwent studiów I stopnia kierunku zdrowie środowiskowe jest przygotowany do pracy w:

 • administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej),
 • jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią,
 • firmach produkcyjnych: specjalista ds. zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • firmach szkoleniowych i konsultingowych: specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, zdrowia środowiskowego,
 • szkołach wyższych i średnich – edukacja w zakresie zdrowia środowiskowego,
 • jednostkach naukowo – badawczych,
 • innych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Zdrowie Środowiskowe

zdrowie środowiskowe i BHP
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Studia II stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej i zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk o zdrowiu (problemy zdrowia, ocena ryzyka zdrowotnego), przyrodniczych (biologia molekularna, biostatystyka) i nauk o zarządzaniu (małe i średnie przedsiębiorstwa, zarządzanie projektami, zarządzanie bhp). Kompetencje te są wysoko cenione na rynku pracy i poszukiwane przez pracodawców. Wszyscy dotychczasowi Absolwenci pracują w zawodzie! Studia prowadzone są w zakresie dwóch specjalności: zdrowia środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Po pierwszym roku Studenci odbywają praktyki przygotowujące do pracy zawodowej. Moduły zajęć w ramach specjalności zostały tak dobrane, aby umożliwić studentom rozwijanie zainteresowań oraz samodzielne kształtowanie swojej kariery zawodowej. Studenci traktowani są indywidualnie i mają możliwość dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry i osobistego kontaktu z wykładowcami. Dlatego, limit przyjęć na studia jest ograniczony, żeby zapewnić najwyższą jakość kształcenia. W ramach studiów o charakterze ogólnoakademickim, prowadzone są także zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń (w tym laboratoryjnych), seminariów oraz praktyk. Mają one na celu nabywanie umiejętności i kompetencji przydatnych w przyszłej pracy. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów i sal komputerowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz specjalistów z otoczenia gospodarczego reprezentujących różne środowiska zawodowe. W ramach zajęć Studenci odbywają wizyty studyjne w firmach, przedsiębiorstwach i organizacjach. Już w trakcie studiów możesz podjąć pracę naukową w ramach Studenckiego Koła Naukowego lub uczestnicząc projektach badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych. Program studiów był konsultowany ze specjalistami i jest ukierunkowany na potrzeby pracodawców.

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do:

 1. pełnienia funkcji kierowniczych w:
  - administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej),
  - jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią i środowiskiem,
 2. zajmowania samodzielnych stanowisk w:
  - firmach (w tym produkcyjnych): główny specjalista ds. zarządzania jakością wg ISO 9001, środowiskiem wg ISO 14001, bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001, kontroli jakości, - ośrodkach naukowych i badawczych: laborant, specjalista ds. ochrony środowiska, pomiarów emisji zanieczyszczeń, ocen środowiskowych, ocen ryzyka środowiskowego i zdrowotnego (risk assessment),
 3. pracy w:
  - firmach szkoleniowych i konsultingowych: specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, zdrowia środowiskowego,
  - szkołach wyższych i średnich – edukacja w zakresie zdrowia środowiskowego; jednostki naukowo-badawcze,
  - innych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia.

Ponadto, absolwent kierunku zdrowie środowiskowe specjalność: bezpieczeństwo i higiena pracy nabywa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) uprawnienia do pełnienia funkcji starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci studiów II stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów III stopnia (doktoranckich).

Oferta studiów II stopnia kierunku zdrowie środowiskowe kierowana jest nie tylko do absolwentów studiów I stopnia tego kierunku, ale również kierunków pokrewnych (medycznych, przyrodniczych, chemicznych itd.).

Kandydaci na kierunek zdrowie środowiskowe nie muszą posiadać szczególnych predyspozycji. Jednakże, poszukiwane są osoby, które potrafią kojarzyć fakty i są dociekliwe. Atutem również będzie zdolność analitycznego myślenia i umiejętność poszukiwania związków przyczynowo – skutkowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania
pdf
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Specjalizacje
Zdrowie Środowiskowe